ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу з визначення заходів для реалізації комплексної Програми розвитку туризму Чернівецької області на 2019 рік

розміщено в: Оголошення | 0

Відділ з питань туризму Чернівецької обласної державної адміністрації оголошує конкурс з визначення заходів для реалізації комплексної Програми розвитку туризму Чернівецької області на 2019 рік яких надаватиметься фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету у 2019 році.

Конкурс проводиться з метою забезпечення прозорості та ефективного використання коштів, які передбачаються в обласному бюджеті для реалізації комплексної Програми розвитку туризму Чернівецької області на 2019 рік, затвердженої рішенням IV сесії Чернівецької обласної ради VІІ скликання від 15 березня 2016 р. № 20-4/16, із змінами.

Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049.

Проекти (програми, заходи), що подаються для участі у конкурсі, мають бути спрямовані на реалізацію наступних цілей та пріоритетних завдань:

Інвестиційна діяльність у сфері туризму:

1.1. Пропозиції щодо інвестиційно-привабливих об’єктів та надання консультативно-методичної допомоги в реалізації пріоритетних проектів за участю вітчизняного та іноземного капіталу.

Розвиток пріоритетних напрямків туризму:

2.1. Пропозиції щодо розробки та впровадження нових туристичних маршрутів. Розвиток пригодницького, спелео, велосипедного, гірського, кінного, водного, культурно-пізнавального, релігійного, паломницького, екологічного, спортивного, тематичного видів туризму.

Розвиток туристичної інфраструктури:

3.1. Пропозиції щодо створення туристичної та рекреаційної інфраструктури (туристично-інформаційні пункти і центри, прокладання та облаштування екологічних стежок та місць відпочинку тощо).

3.2. Пропозиції щодо маркування туристичних маршрутів області.

Маркетингова та рекламно-інформаційна діяльність:

4.1. Пропозиції щодо участі у міжнародних, вітчизняних, туристичних виставкових форумах та презентаційних заходах в Україні та закордоном.

4.2. Пропозиції щодо проведення в області туристичних заходів і фестивалів, в тому числі із сільського туризму.

4.3. Пропозиції щодо участі у регіональних виставках, конференціях, фестивалях, в тому числі із сільського туризму, семінарах та інших заходах.

4.4. Пропозиції щодо проведення заходів з відзначення в області Всесвітнього Дня туризму та Дня туризму в Україні.

4.5. Пропозиції щодо проведення туристично-спортивних заходів (зборів, змагань, турнірів, походів, експедицій) в межах області та включення їх в туристичну карту з обов’язковим дотриманням правил техніки безпеки.

За рахунок бюджетних коштів може бути профінансовано не більше як 75% вартості заходу. Решта 25 відсотків необхідного обсягу фінансування заходу мають бути забезпечені інститутом громадянського суспільства у вигляді матеріальних чи нематеріальних ресурсів, у тому числі оплата вартості приміщення, техніки. обладнання.

До участі у конкурсі не допускаються громадські організації та творчі спілки. які:

– перебувають у стані припинення;

– щодо яких встановлено факт порушення бюджетного законодавства у попередньому бюджетному періоді.

Конкурсні пропозиції можуть подаватися інститутами громадянського суспільства, зареєстрованими в установленому порядку не пізніше ніж за два роки до оголошення проведення конкурсу.

Для участі у конкурсі громадські організації подають конкурсну пропозицію, яка має бути підготовлена українською мовою і має містити:

1) заяву про участь у конкурсі, із зазначенням найменування інституту громадянського суспільства та назви заходу за підписом керівника або уповноваженої особи інституту громадянського суспільства, скріпленим печаткою інституту (у разі наявності);

2) копії свідоцтва про реєстрацію інституту громадянського суспільства, статуту (положення), скріплені його печаткою (у разі наявності);

3) копію документа, виданого територіальним органом ДФС не раніше ніж за 30 днів до дати оголошення проведення конкурсу, що підтверджує включення (на момент подання конкурсної пропозиції) інституту громадянського суспільства до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

4) опис програми (проекту, заходу) та кошторис витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу). Опис заходу повинен містити мету і завдання, план виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі, очікувані результати та конкретні результативні показники виконання (реалізації) заходу, інформацію про цільову аудиторію, залучені до виконання (реалізації) заходу інші інститути громадянського суспільства, способи інформування громадськості про хід виконання (реалізації) заходу, детальний розрахунок витрат та джерела фінансування;

5) листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (в разі їх залучення до виконання (реалізації) заходу;

6) інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства, зокрема досвід виконання (реалізації) заходів протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування інституту громадянського суспільства, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення.

Конкурсна пропозиція має подаватися у друкованому та електронному вигляді.

Конкурсні пропозиції приймаються до 1 грудня 2018 року включно, щоденно, крім суботи та неділі, за адресою: м. Чернівці, Переяслівська, 7-Г, відділ з питань туризму облдержадміністрації, з 9.00 до 18.00, перерва з 13.00 до 14.00. За додатковою інформацією звертатись за тел. (0372) 52 28 23.

Рішення конкурсної комісії доводиться до відома учасників конкурсу та розміщується у триденний строк на офіційному веб-сайті відділу з питань туризму Чернівецької обласної державної адміністрації buktour.cv.ua.

Учасникові конкурсу на його вимогу може бути видана копія протоколу засідання конкурсної комісії.

 

Залишити відповідь