2020 – рік розвитку туризму в регіонах та сільських місцевостях

розміщено в: Найближчі події | 0

2020 – рік розвитку туризму
в регіонах та сільських місцевостях

Національна туристична організація України оголосила 2020 рік – роком сільського туризму.
До сільського туризму відноситься організація відпочинку у сільській місцевості. Він тісно пов’язаний з екологічним (зеленим), екскурсійним, активним та іншими видами туризму. Ті, хто відпочивають на селі, доволі часто цікавляться традицією, культурою, особливостями місцевого побуту, пам’ятками історії та природними об’єктами у даній місцевості.
Розвиток сільського (зеленого) туризму в Україні охоплює широке коло туристично-рекреаційної діяльності, а саме: відпочинок у туристичних та курортних центрах, розташованих у селищах та містечках (зелений туризм), стаціонарний відпочинок у сільській місцевості (сільський туризм), відпочинок у сільських приватних господарствах (агротуризм), а також поєднання відпочинку із заняттям екологічним сільським господарством (екологічний туризм) всебічно сприяють розвиткові даного виду туристичної та рекреаційної діяльності. Ці види туризму мають наметі відпочинок у сільській екологічно чистій місцевості й максимальне наближення до природи без заподіяння шкоди екосистемі, що визначає екологічну орієнтацію визначених видів туризму та використання матеріально-технічної бази і туристичних ресурсів сільських територій.
Незважаючи на те, що, крім розвитку сільського туризму, існують інші пріоритети, всі країни світу визнають його потенціал як засіб диверсифікації своїх продуктів у секторі туризму та індустрії гостинності.
Станом на 01.01.2020 в Чернівецькій області функціонує 99 садиб сільського, екологічного (зеленого) туризму.

Залишити відповідь